คนงานญี่ปุ่นได้ขึ้นค่าจ้างเฉลี่ยมากที่สุดในรอบ 33 ปี

การสำรวจโดยองค์กรแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นพบว่า คนงานได้รับการขึ้นค่าจ้างโดยเฉลี่ยสูงสุดในรอบ 33 ปีในการเจรจาค่าจ้างเมื่อต้นปีนี้

สมาพันธ์สหภาพแรงงานญี่ปุ่นหรือเร็งโง ได้ทำการสำรวจครอบคลุมบริษัทมากกว่า 5,200 แห่ง โดยพบว่าสหภาพแรงงานได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 15,281 เยนหรือเกือบ 3,500 บาทต่อเดือน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 ในรูปของเงินเยน ครั้งสุดท้ายที่ตัวเลขดังกล่าวพุ่งสูงถึงร้อยละ 5 คือเมื่อปี 2534 การเพิ่มขึ้นนี้รวมถึงการขึ้นเงินเดือนตามอาวุโส และการปรับขึ้นฐานค่าจ้างด้วย

ค่าจ้างเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีพนักงานน้อยกว่า 300 คนอยู่ที่ร้อยละ 4.45 ซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2535 แต่ก็ยังต่ำกว่าธุรกิจหลัก ๆ ที่มีพนักงาน 1,000 คนขึ้นไป