ศาลฎีกาญี่ปุ่นตัดสินว่า กฎหมายว่าด้วยการบังคับทำหมันผู้พิการซึ่งเลิกใช้แล้ว ขัดรัฐธรรมนูญ

ศาลฎีกาของญี่ปุ่นมีคำตัดสินเป็นครั้งแรกว่า กฎหมายว่าด้วยการปกป้องสุพันธุกรรม (พันธุกรรมที่ดี) ซึ่งเลิกใช้แล้วที่บังคับให้ผู้พิการต้องเข้ารับการผ่าตัดทำหมัน ขัดรัฐธรรมนูญ

ผู้คนที่ถูกบังคับทำหมันพากันยื่นฟ้องต่อศาลทั่วประเทศ โดยโต้แย้งว่า การกระทำที่เป็นการเลือกปฏิบัตินี้ขัดรัฐธรรมนูญและเรียกร้องค่าชดใช้ความเสียหายจากรัฐบาล

ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม คณะผู้พิพากษาเต็มคณะของศาลฎีกาออกคำตัดสินต่อคำพิพากษา 5 กรณีโดยศาลอุทธรณ์ในซัปโปโร, เซ็นได, โตเกียว และโอซากา

ประธานคณะผู้พิพากษา นายโทกูระ ซาบูโร ประกาศว่า กฎหมายนี้ซึ่งเลิกใช้ไปแล้วขัดรัฐธรรมนูญ และมีคำสั่งให้จ่ายค่าชดใช้ความเสียหายใน 4 กรณี

กรณีในเซ็นไดซึ่งศาลอุทธรณ์ยกฟ้องข้อเรียกร้องของโจทก์ ศาลฏีกามีคำสั่งให้ส่งกลับไปพิจารณากันใหม่ในศาลชั้นต้น

กฎหมายปกป้องสุพันธุกรรมมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 48 ปี จนกระทั่งถูกยกเลิกไปในปี 2539

กฎหมายนี้อนุญาตให้แพทย์ทำลายการทำงานของระบบสืบพันธุ์ของผู้พิการทางจิตหรือไม่ก็ทางสติปัญญา

รัฐบาลโต้แย้งว่า รัฐบาลไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายค่าชดใช้ความเสียหายใด ๆ ทั้งนี้เนื่องจากเวลาได้ล่วงเลยมานานมากแล้วนับตั้งแต่มีการผ่าตัด