ญี่ปุ่นเสนอให้มีการช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติในการสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายในญี่ปุ่น

กระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นได้สั่งให้โรงเรียนมัธยมปลายของรัฐทั่วประเทศ จัดให้มีการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติที่ต้องการสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายในญี่ปุ่น

ในประกาศที่ออกแก่คณะกรรมการการศึกษาระดับภูมิภาค ทางกระทรวงได้รวบรวมขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมปลาย

ทางกระทรวงกล่าวถึงความสำคัญของเด็กจากต่างประเทศที่จะได้รับการศึกษาที่เหมาะสมในระดับมัธยมปลาย เพื่อเป็นพลเมืองที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ในสังคมญี่ปุ่น

ประกาศดังกล่าวเรียกร้องให้กำหนดโควตาพิเศษสำหรับผู้สมัครดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้มีการอนุญาตให้พวกเขาใช้พจนานุกรมในระหว่างการสอบได้ และให้มีการจัดเตรียมตัวอักษรฮิรางานะสำหรับการออกเสียงในกระดาษข้อสอบ ควบคู่ไปกับตัวอักษรคันจิที่ยากกว่า เพื่อช่วยในการอ่านคำถาม

การสำรวจที่จัดทำโดยกระทรวงในปี 2564 พบว่า มีเด็กมากกว่า 47,000 คนขาดทักษะภาษาญี่ปุ่นที่เพียงพอ เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ในช่วงเวลาประมาณสิบปี

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกเขาได้ออกประกาศดังกล่าว เนื่องจากมีโรงเรียนเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่กำหนดโควตาพิเศษหรือมาตรการอื่น ๆ สำหรับผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติ