กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นสั่งห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีสารคล้ายกัญชา 14 รายการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นออกคำสั่งห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 14 รายการที่มีสารคล้ายกัญชาตามร้านค้าทั่วประเทศและทางออนไลน์

เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขฯ กล่าวว่ามีรายงานความเสียหายด้านสุขภาพ 2 กรณีเมื่อเดือนเมษายน ผู้คนในวัย 20 ปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเนื่องจากรู้สึกง่วงนอนหลังจากบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เชื่อว่ามีสาร HHCPM ซึ่งเป็นสารคล้ายกัญชา

กรณีดังกล่าวทำให้กระทรวงสาธารณสุขฯ เห็นว่า จำเป็นต้องควบคุมการผลิตและการจำหน่ายสารดังกล่าวอย่างกว้างขวาง

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขฯ ทำให้จำนวนผลิตภัณฑ์ต้องห้ามทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 58 รายการ

กระทรวงสาธารณสุขฯ ได้สั่งห้ามการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 44 รายการแล้ว หลังจากเกิดหลายกรณีที่ผู้คนรู้สึกป่วยหลังจากบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีสารคล้ายกัญชา และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน

เจ้าหน้าที่กำลังพิจารณากำหนดให้สารในผลิตภัณฑ์เป็นยาที่ให้ใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น