ญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์จะแบ่งปันคาร์บอนเครดิตกันโดยตัดลดก๊าซมีเทนจากการปลูกข้าว

ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ตกลงที่จะแบ่งปันคาร์บอนเครดิตโดยการตัดลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวในฟิลิปปินส์โดยใช้เทคโนโลยีของญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่นระบุเมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายนว่า ได้ตกลงกับฟิลิปปินส์เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการแล้ว

ทางกระทรวงระบุว่าญี่ปุ่นจะจัดหาเทคโนโลยีเพื่อระบายน้ำในนาข้าวอย่างสม่ำเสมอ และทำให้ดินได้รับออกซิเจน เพื่อยับยั้งการทำงานของแบคทีเรียที่ผลิตก๊าซมีเทน

มีรายงานว่านาข้าวคิดเป็นร้อยละ 48 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่เพาะปลูกของโลก ว่ากันว่าส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน

คาดว่าเทคนิคที่เรียกว่าการทำให้เปียกและแห้งสลับกันจะลดการปล่อยก๊าซมีเทนได้ร้อยละ 35 ขณะเดียวกันก็เพิ่มผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้มากกว่าร้อยละ 20

ญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์จะแบ่งปันเครดิตจากการตัดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กรอบการทำงานที่เรียกว่ากลไกเครดิตร่วม