ข้าราชการของญี่ปุ่นได้รับโบนัสฤดูร้อนเป็นปีที่ 2

ข้าราชการพลเรือนของญี่ปุ่นได้รับโบนัสฤดูร้อนโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันในปี 2567

รัฐบาลเผยว่า ข้าราชการที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารซึ่งมีอายุเฉลี่ย 33 ปีจะได้รับโบนัสประมาณ 659,000 เยนหรือราว 150,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 3.5 ในรูปเงินเยน และคาดว่าจะช่วยลดช่องว่างกับภาคเอกชนได้

ญี่ปุ่นกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนข้าราชการ จำนวนผู้สมัครตำแหน่งตามสายอาชีพในเดือนมีนาคม ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555

นอกจากนี้ ยังมีข้าราชการลาออกมากขึ้นหลังทำงานไม่ถึง 10 ปี

รัฐบาลกำลังพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเสนอชั่วโมงการทำงานที่สั้นลง