ราคาผู้บริโภคในโตเกียวเพิ่มขึ้น 2.1% ในเดือนมิถุนายน

ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อล่าสุดของโตเกียวแสดงให้เห็นว่า ราคาผู้บริโภคยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในโตเกียวในเดือนมิถุนายน

กระทรวงกิจการภายในระบุว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคคาดการณ์เบื้องต้นในเดือนมิถุนายนสำหรับ 23 เขตในโตเกียวเพิ่มขึ้น 2.1 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า

ตัวเลขนี้บรรลุเป้าหมาย 2 เปอร์เซ็นต์ของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน

ดัชนีนี้ไม่รวมอาหารสดซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนของราคาในวงกว้างได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 10.8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบแบบปีต่อปี ขณะที่ค่าแก๊สในโตเกียวเพิ่มขึ้น 3.8 เปอร์เซ็นต์

รัฐบาลลดเงินอุดหนุนที่ครอบคลุมค่าสาธารณูปโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น เรื่องนี้มีส่วนทำให้ดัชนีราคาผู้บริโภคสูงขึ้น

ราคาอาหารไม่รวมอาหารที่เน่าเสียง่าย เพิ่มขึ้น 3 เปอร์เซ็นต์ ลดลง 0.2 เปอร์เซ็นต์จากเดือนพฤษภาคม

ดัชนีราคาผู้บริโภคของโตเกียวถือเป็นดัชนีชี้วัดอัตราเงินเฟ้อสำคัญทั่วประเทศ