สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีทรงเข้าร่วมพิธีเลี้ยงรับรองในสหราชอาณาจักร

สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะแห่งญี่ปุ่น ทรงเข้าร่วมพระราชพิธีเลี้ยงรับรองในพระราชวังบักกิงแฮมโดยนี่เป็นส่วนหนึ่งของการเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ

พระราชพิธีเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน โดยสมเด็จพระเจ้าชาลส์และสมเด็จพระราชินีคามิลลา สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะทรงติดเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์การ์เทอร์ ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อัศวินที่เก่าแก่ที่สุดและสูงส่งที่สุดในสหราชอาณาจักร พระองค์ทรงได้รับเหรียญตรานี้จากสมเด็จพระเจ้าชาลส์ในพระราชพิธีเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันนี้

มีผู้คนราว 170 คนจากญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร เข้าร่วมพระราชพิธีเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ สมเด็จพระเจ้าชาลส์ทรงใช้วลีภาษาญี่ปุ่นบางวลีขณะมีพระราชดำรัสต้อนรับ

สมเด็จพระเจ้าชาล์สตรัสว่า "ยินดีต้อนรับกลับสู่สหราชอาณาจักร ณ แก่นของความเป็นหุ้นส่วนของเรานั้นคือมิตรภาพอันใกล้ชิด"

สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะทรงตอบรับพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ ด้วยการตรัสว่า หวังว่าการเยือนสหราชอาณาจักรครั้งนี้จะทำให้มิตรภาพที่บังเกิดขึ้นระหว่างสองประเทศ ได้รับการส่งผ่านไปให้คนหนุ่มสาวและเด็ก ๆ ผู้ซึ่งจะพัฒนาให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

นี่เป็นครั้งที่สามที่สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ