การออกวีซ่าของญี่ปุ่นในปี 2566 เพิ่มขึ้นสามเท่า

จำนวนวีซ่าที่ญี่ปุ่นออกให้กับชาวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นในปี 2566 เพิ่มขึ้น 3 เท่าจากปีก่อนหน้า หลังจากที่รัฐบาลยุติมาตรการจำกัดด้านพรมแดนอันเกี่ยวเนื่องกับการระบาดใหญ่

กระทรวงการต่างประเทศระบุว่า คณะทำงานด้านการทูตในต่างประเทศออกวีซ่ามากกว่า 4.16 ล้านฉบับ

จีนคิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 60 ด้วยจำนวนวีซ่า 2.43 ล้านฉบับ ตามมาด้วยฟิลิปปินส์ 520,000 ฉบับ เวียดนาม 330,000 ฉบับ และอินโดนีเซีย 190,000 ฉบับ

ประมาณร้อยละ 80 ของทั้งหมดเป็นวีซ่าพำนักระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน

ทางกระทรวงกล่าวว่าข้อจำกัดด้านพรมแดนที่สิ้นสุดลงในเดือนเมษายนปีที่แล้ว กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาญี่ปุ่นมากขึ้น

นักท่องเที่ยวจากสหรัฐ เกาหลีใต้ และประเทศในยุโรปไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าสำหรับการพำนักระยะสั้น

ญี่ปุ่นออกวีซ่าเกือบ 8.3 ล้านฉบับ ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2562 ตัวเลขของปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งของสถิตินี้

เจ้าหน้าที่ของกระทรวงกล่าวว่าญี่ปุ่นเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นในปีนี้ และทางกระทรวงจะดำเนินการให้แน่ใจว่าการออกวีซ่าจะเป็นไปอย่างราบรื่น