ญี่ปุ่นจะตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและการพยาบาลให้มากขึ้น

กระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นวางแผนจัดตั้งคณะทำงานชุดใหม่เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพและการพยาบาลของประเทศ

รัฐบาลญี่ปุ่นได้นำชุดนโยบายของปีนี้มาใช้เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน เป้าหมายหนึ่งคือการขยายภาคส่วนการดูแลทางการแพทย์และการพยาบาลไปสู่อุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

กระทรวงสาธารณสุขได้ตัดสินใจจัดตั้งคณะทำงานที่จะนำโดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ทาเกมิ เคโซ คณะทำงานชุดนี้จะศึกษามาตรการที่เป็นรูปธรรมที่สามารถดำเนินการได้

คาดว่าจะพิจารณาแนวทางที่จะช่วยให้สถาบันทางการแพทย์รับผู้ป่วยชาวต่างชาติที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการทางการแพทย์ของญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังจะสำรวจแนวทางฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และผู้ดูแลที่เป็นชาวต่างชาติด้วย

คณะทำงานจะพิจารณาว่า ญี่ปุ่นจะสามารถแบ่งปันความรู้ที่ได้จากสังคมสูงวัยและระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับประเทศอื่นได้อย่างไร