การระบาดใหญ่ทำให้ญี่ปุ่นลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารก่อนถึงเส้นตายปี 2573 ได้

ตัวเลขของรัฐบาลแสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นทำสำเร็จก่อนถึงเส้นตายในปีงบประมาณ 2573 ในการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารลงได้ครึ่งหนึ่ง การลดลงนี้สะท้อนถึงจำนวนการไปร้านอาหารที่ลดลงในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และความเปลี่ยนแปลงเรื่องวันที่ควรบริโภคก่อนซึ่งระบุบนอาหารบรรจุห่อ

หลังจากการสูญเสียอาหารและขยะอาหารของญี่ปุ่นมีมากถึง 9.8 ล้านตันในปี 2543 รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดตัวเลขดังกล่าวลงครึ่งหนึ่ง ในประมาณการสำหรับปี 2565 ซึ่งเป็นช่วงที่มีข้อมูลล่าสุดอยู่นั้น ปริมาณอาหารที่ถูกทิ้งลดลงเหลือ 4.7 ล้านตัน ซึ่งทำตามเป้าหมายสำเร็จ

ขยะอาหารในภาคธุรกิจลดลงมากที่สุด ในขณะที่อาหารที่ถูกทิ้งจากครัวเรือนก็ลดลงเช่นกันแต่ไม่มากนัก

การลดลงของขยะที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารนอกบ้านที่ลดลงอย่างมากในช่วงการระบาดใหญ่ ราคาวัตถุดิบก็เพิ่มสูงขึ้นในขณะนั้น ซึ่งช่วยคุมการผลิตที่มากเกินไป

ในส่วนอื่น ๆ นั้น ผู้ผลิตอาหารขยายวันที่ควรบริโภคก่อนผ่านบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและร้านค้าก็สนับสนุนให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าที่ใกล้จะถึงวันที่ควรบริโภคก่อน