พรรค LDP ของญี่ปุ่นกลับมาหารือเรื่องการอนุญาตให้คู่สมรสใช้นามสกุลแยกกันได้

พรรคเสรีประชาธิปไตย หรือ LDP ซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลญี่ปุ่น ได้ตัดสินใจกลับมาหารือภายในอีกครั้งเกี่ยวกับว่า คู่สามีภรรยาควรได้รับอนุญาตให้ใช้นามสกุลแยกกันได้หรือไม่

คณะทำงานของพรรค LDP จะเริ่มการอภิปรายในประเด็นนี้กันอีกครั้ง

ผู้นำพรรค LDP กำลังประสานงานเพื่อแต่งตั้งไอซาวะ อิจิโร อดีตหัวหน้าฝ่ายกิจการรัฐสภาของพรค LDP เป็นประธานคณะทำงานนี้ ซึ่งที่ผ่านมาตำแหน่งดังกล่าวว่างอยู่

สหพันธ์ธุรกิจแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ เคดันเร็ง ได้รวบรวมข้อเสนอเมื่อต้นเดือนนี้ โดยขอให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่จำเป็นโดยเร็ว เพื่ออนุญาตให้มีทางเลือกในการใช้นามสกุลแยกกัน

สมาชิกรัฐสภาของพรรค LDP ที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและผู้ที่ยังมีท่าทีระมัดระวังได้จัดการประชุมแยกกัน นับตั้งแต่ที่เคดันเร็งรวบรวมข้อเสนอนี้ โดยผู้นำพรรค LDP มีแผนที่จะตรวจสอบประเด็นนี้อย่างรอบคอบ