ผลสำรวจชี้คนหนุ่มสาวญี่ปุ่นไม่ค่อยมีความรู้สึกเชิงบวกต่อตัวเองและประเทศ

ผลการสำรวจของรัฐบาลญี่ปุ่นชี้ว่าร้อยละ 57 ของคนหนุ่มสาวญี่ปุ่นมีความรู้สึกเชิงบวกต่อตัวเอง ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 จุดจากเมื่อ 5 ปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม คะแนนดังกล่าวต่ำที่สุดในบรรดา 5 ประเทศที่ทำการสำรวจ

กลุ่มเป้าหมายการสำรวจ ได้แก่ คนหนุ่มสาวในญี่ปุ่น สหรัฐ ฝรั่งเศส เยอรมนี และสวีเดน

ประเทศตะวันตกทั้ง 4 ประเทศมีคะแนนเกินร้อยละ 70 โดยฝรั่งเศสมีคะแนนสูงสุดที่ร้อยละ 76

การสำรวจดังกล่าวดำเนินการทางออนไลน์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปีที่แล้วในหมู่ผู้ที่มีอายุระหว่าง 13 ถึง 29 ปี โดยการสำรวจนี้มีขึ้นเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นเมื่อปี 2556 และอีกครั้งเมื่อปี 2561

ผู้ตอบแบบสำรวจในญี่ปุ่นมีเพียงร้อยละ 23 เท่านั้นที่ตอบว่า ประเทศของตนมีอนาคตที่สดใส ลดลง 8 จุดจากเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ในขณะที่ ประมาณร้อยละ 50 ถึง 60 ของผู้ตอบแบบสำรวจจากอีก 4 ประเทศให้คำตอบเชิงบวกต่อคำถามเดียวกัน

รัฐบาลญี่ปุ่นต้องการเปลี่ยนความรู้สึกของคนหนุ่มสาวผ่านการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับความยากจน การศึกษา และการจ้างงาน