สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นเสด็จถึงอังกฤษแล้ว

สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะแห่งญี่ปุ่นเสด็จถึงอังกฤษแล้ว นี่ถือเป็นการเสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีครั้งที่สองของทั้งสองพระองค์ นับตั้งแต่สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะเสด็จขึ้นครองราชย์ในปี 2562

ทั้งสองพระองค์ประทับเครื่องบินพระที่นั่งของรัฐบาล โดยเครื่องบินดังกล่าวลงจอดที่สนามบินใกล้กรุงลอนดอนไม่นานหลังเวลา 17.30 น. ของวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน

สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีเสด็จเยือนอังกฤษครั้งล่าสุดเมื่อครั้งที่ทรงร่วมพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

ครั้งนี้ ทั้งสองพระองค์ทรงได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากกษัตริย์ชาร์ลส์แห่งอังกฤษ

ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน ทั้งสองพระองค์จะทรงเข้าร่วมพิธีต้อนรับและงานเลี้ยงที่พระราชวังบักกิงแฮม

สมเด็จพระจักรพรรดิทรงมีแผนที่จะเสด็จเยี่ยมสถานที่ฝังพระบรมศพของราชวงศ์อังกฤษที่ปราสาทวินด์เซอร์ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เพื่อทรงวางพวงมาลาที่หลุมฝังพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และเจ้าชายฟิลิป พระราชสวามี

วันถัดไป สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีมีหมายกำหนดการเสด็จเยือนมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงเคยศึกษา