รัฐบาลญี่ปุ่นปรับปรุงแผนงาน "การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน" กับชาวต่างชาติ

รัฐบาลญี่ปุ่นได้เห็นพ้องในมาตรการใหม่เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับชาวต่างชาติในการอาศัยและทำงานในประเทศ

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีการบังคับใช้กฎหมายที่จะเริ่มโครงการฝึกอบรมใหม่สำหรับคนงานต่างชาติ โดยหลักการแล้ว จุดมุ่งหมายคือเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมได้รับสถานะ "แรงงานที่มีทักษะเฉพาะ" ภายใน 3 ปี

รัฐบาลได้ประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน โดยได้พิจารณาทบทวนแผนงานจนถึงปีงบประมาณ 2569 เพื่อทำให้สิ่งที่พวกเขาเรียกว่า "สังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน" กับชาวต่างชาติเป็นจริง

แผนงานใหม่ระบุว่า ผู้ฝึกอบรมชาวต่างชาติควรได้รับการสนับสนุนในการเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนที่จะมาญี่ปุ่น

นอกจากนั้นยังเรียกร้องให้บริษัทที่รับผู้ฝึกอบรมหาวิธีที่จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะทางภาษาของตนอย่างจริงจัง

รัฐบาลจะวางระบบที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่า โครงการฝึกอบรมใหม่จะเป็นไปอย่างราบรื่น

นายฮายาชิ โยชิมาซะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวว่า ญี่ปุ่นควรมุ่งเป้าไปที่สังคมซึ่งคนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติสามารถเคารพซึ่งกันและกันและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปลอดภัย

นอกจากนั้นยังขอให้บรรดารัฐมนตรีวางรากฐานที่จำเป็นสำหรับชาวต่างชาติในการเลือกญี่ปุ่นเป็นสถานที่ทำงานที่น่าดึงดูด