รถบัสขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ 4 เริ่มให้บริการบนท้องถนนที่กรุงโตเกียว

NHK ทราบมาว่า Boldly บริษัทซึ่งมีที่ทำการในกรุงโตเกียวได้รับอนุมัติให้นำระบบขับขี่อัตโนมัติระดับ 4 มาใช้บนท้องถนนแล้ว นับเป็นครั้งแรกที่บริษัทเอกชนได้รับอนุมัติในระดับนี้

Boldly ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Softbank Corporation กล่าวว่าตนได้รับการอนุมัติเมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน จากคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะแห่งกรุงโตเกียว

Boldly จะให้บริการรถบัสที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 10 คนบนถนนยาว 800 เมตรใกล้สนามบินฮาเนดะ รถบัสสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 12 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่เฉพาะในวันที่สภาพอากาศดีและมีเจ้าหน้าที่อยู่บนรถด้วยเท่านั้น

ขณะนี้บริการนี้จะมีให้เฉพาะกลุ่มผู้สังเกตการณ์และสื่อมวลชนที่จองล่วงหน้าเท่านั้น ประชาชนทั่วไปยังต้องรอไปก่อน

กระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นแบ่งหมวดหมู่เทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติออกเป็น 5 ระดับ โดยระดับ 4 นั้นคือยานพาหนะสามารถวิ่งได้โดยไม่มีคนขับภายใต้เงื่อนไขบางประการที่เกี่ยวข้องกับความเร็ว เส้นทาง และสภาพอากาศ ระดับที่ 5 หมายถึง การขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยไม่มีข้อจำกัดในด้านเส้นทาง

รัฐบาลญี่ปุ่นหวังว่าระบบขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบจะเปิดตัวในสถานที่ต่าง ๆ ประมาณ 50 แห่งภายในปีงบประมาณ 2568