เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วในภูมิภาคคิงกิ โทไก และคันโต-โคชินของญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นกล่าวว่าดูเหมือนจะเริ่มเข้าฤดูฝนแล้วในภูมิภาคคิงกิ โทไก และคันโต-โคชินซึ่งรวมถึงโตเกียวด้วย พยากรณ์ว่าหลายวันในสัปดาห์หน้าจะมีฝนตกและมีเมฆมาก

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศข้างต้นเมื่อช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน ฝนตกหนักขึ้นในภูมิภาคคันโต-โคชินและโทไก เนื่องจากมีแนวปะทะของอากาศและความกดอากาศต่ำ

ประกาศเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนสำหรับภูมิภาคคิงกิและโทไกช้ากว่าปีที่แล้ว 23 วัน และช้ากว่าค่าเฉลี่ย 15 วัน สำหรับภูมิภาคคันโต-โคชินช้ากว่าปีที่แล้ว 13 วัน และช้ากว่าปกติ 14 วัน