โครงข่ายใหม่เตรียมรับมือแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ริมแปซิฟิก เริ่มทดลองใช้งาน

โครงข่ายใหม่ของระบบสังเกตการณ์แผ่นดินไหวในทะเลและคลื่นยักษ์สึนามินอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในภาคตะวันตกไปจนถึงภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น จะเริ่มทดลองใช้งานเป็นบางส่วนในเดือนหน้า

ระบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเตรียมรับมือแผ่นดินไหวขนาดใหญ่บริเวณร่องนังไก นอกชายฝั่งภาคกลางไปจนถึงภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น

กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ระบุว่า โครงข่ายสังเกตการณ์แผ่นดินไหวใต้ทะเลและคลื่นยักษ์สึนามิได้เริ่มใช้แล้วตามพื้นที่ในภาคตะวันออกที่คาดการณ์ว่าจะเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่

แต่การสังเกตการณ์อย่างเป็นระบบในภาคตะวันตกนั้นยังไม่มี

สถาบันวิจัยแห่งชาติด้านโลกศาสตร์และการฟื้นตัวจากภัยพิบัติกำลังดำเนินการติดตั้งโครงข่ายที่ว่านี้ ที่เรียกว่า "N-net" ที่ก้นทะเลนอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของจังหวัดโคจิในภาคตะวันตกของญี่ปุ่นไปจนถึงจังหวัดมิยาซากิในภาคตะวันตกเฉียงใต้

N-net ประกอบด้วยระบบชายฝั่งและระบบนอกชายฝั่ง สายเคเบิลใต้ทะเลของระบบเชื่อมโยงจุดสังเกตการณ์ทั้งสิ้น 36 จุด ซึ่งติดตั้งเครื่องวัดแผ่นดินไหวและเครื่องวัดแรงดันน้ำ ความยาวโดยรวมของโครงข่ายเท่ากับ 1,640 กิโลเมตร

ทางสถาบันเผยว่า จะเริ่มการทดลองใช้ในเดือนหน้า เนื่องจากครึ่งหนึ่งของจุดสังเกตการณ์ติดตั้งเสร็จแล้ว

ทางสถาบันวางแผนจะติดตั้งจุดสังเกตการณ์ที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณนี้ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมปีหน้า