ผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวโนโตะป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิต

จำนวนผู้ที่เป็นโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นในเมืองวาจิมะทางตอนกลางของญี่ปุ่น ซึ่งประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในวันปีใหม่

โรงพยาบาลเทศบาลวาจิมะระบุว่า อาหารในศูนย์พักพิง ตลอดจนความเครียด ประกอบกับปัจจัยอื่น ๆ เป็นสาเหตุ

ทุก ๆ เดือน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ตรวจสอบสัดส่วนของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง หลังจากแผ่นดินไหวที่คาบสมุทรโนโตะ

ในเดือนมกราคม ผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 7 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเหล่านี้อย่างน้อย 1 โรค ตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นเกือบ 3 เท่าของตัวเลขจากปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.5

จำนวนผู้ที่เป็นโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตเหล่านี้ยังคงอยู่ในระดับสูง ณ วันที่ 13 มิถุนายน ตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ซึ่งมากกว่า 2 เท่าของตัวเลขในปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.6

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมองว่าสาเหตุคือ แนวโน้มที่ผู้อพยพมีความวิตกกังวลและความเครียดจากแผ่นดินไหว อาหารที่มีเกลือสูง และโอกาสออกไปข้างนอกที่มีน้อย