ธนาคาร MUFG และบริษัทหลักทรัพย์สองแห่งถูกกล่าวหาว่าแบ่งปันข้อมูลลูกค้า

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของญี่ปุ่นกำลังเรียกร้องให้ลงโทษธนาคารและนายหน้าค้าหลักทรัพย์สองแห่งของ Mitsubishi UFJ Financial Group พวกเขาถูกกล่าวหาว่าแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอย่างผิดกฎหมาย

คณะกรรมการดังกล่าวได้แนะนำให้หน่วยบริการทางการเงินออกบทลงโทษด้านการบริหารต่อธนาคาร MUFG, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities และ Morgan Stanley MUFG Securities

ธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์เหล่านี้ แม้จะอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่กฎหมายก็จำกัดไม่ให้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของลูกค้าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า

คณะกรรมการกล่าวว่าทั้งสามบริษัทละเมิดกฎที่เรียกว่า "ไฟร์วอลล์" โดยระบุว่าบริษัทต่าง ๆ แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการของลูกค้าที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะอย่างไม่เหมาะสมจำนวน 13 ครั้งระหว่างปี 2564 ถึง 2566

คณะกรรมการกล่าวว่าธนาคารนี้ยังแบ่งปันข้อมูลกับนายหน้าค้าหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แม้ว่าจะมีข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลที่ผ่านการลงนามแล้วก็ตาม

คณะกรรมการยังระบุด้วยว่าระบบการจัดการของทั้งสามบริษัทไม่เหมาะสม และว่าบริษัทเหล่านี้ละเมิดกฎหมาย ที่รวมถึงกฎหมายกำกับดูแลการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน