จำนวนเด็กแรกเกิดในญี่ปุ่นมีแนวโน้มต่ำเป็นประวัติการณ์ในปี 2567

สถาบันวิจัยญี่ปุ่นหรือ JRI สถาบันคลังสมองชั้นนำของญี่ปุ่นประเมินว่า จำนวนเด็กแรกเกิดในญี่ปุ่นมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่า 700,000 คนในปีนี้ ซึ่งต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์

หากจำนวนเด็กแรกเกิดลดลงตามที่ประเมินจริงในปี 2567 ก็จะถือว่าลดต่ำเร็วกว่าที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้ 14 ปี

JRI ได้ประเมินโดยอาศัยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนทารกที่เกิดทั่วประเทศจากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น

JRI กล่าวว่าจำนวนเด็กแรกเกิดในปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 698,000 คนเป็นอย่างมาก ซึ่งจะต่ำที่สุดนับตั้งแต่รัฐบาลเริ่มเก็บข้อมูลในเรื่องนี้

ก่อนหน้านี้ สถาบันประชากรและประกันสังคมแห่งชาติของญี่ปุ่นได้ประเมินว่าจำนวนเด็กแรกเกิดในญี่ปุ่นจะลดลงต่ำกว่า 700,000 คนในปี 2581

นายฟูจินามิ ทากูมิ นักวิจัยอาวุโสของ JRI ชี้ว่า จำนวนเด็กแรกเกิดโดยประเมินที่ต่ำนี้เป็นผลมาจากจำนวนประชากรอายุน้อยในญี่ปุ่นที่ลดลง และคนจำนวนมากขึ้นที่คิดว่าการแต่งงานมีลูกไม่ใช่สิ่งจำเป็นภายใต้บริบทที่ค่านิยมเปลี่ยนแปลงไป

นายฟูจินามิแนะนำให้ขึ้นค่าจ้างที่แท้จริงสำหรับประชากรวัยทำงานที่อายุน้อย และขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศที่บ้านและที่ทำงานเพื่อลดภาระของแม่ที่ทำงานไปด้วย