ผลสำรวจของ NHK ชี้ กว่า 80% กังวลเกี่ยวกับอัตราการเกิดที่ลดลงของญี่ปุ่น

ผลสำรวจล่าสุดของ NHK ชี้ว่า กว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบการสำรวจรู้สึกถึงภาวะวิกฤตเกี่ยวกับผลกระทบที่อัตราการเกิดที่ลดลงของญี่ปุ่นอาจมีต่อสังคม

NHK ดำเนินการสุ่มสำรวจทางโทรศัพท์เป็นระยะเวลาสามวันจนถึงวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน NHK ได้รับคำตอบจากประชาชน 1,192 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 49 ของกลุ่มเป้าหมาย

สถิติของรัฐบาลที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่า อัตราการเจริญพันธุ์โดยรวมของญี่ปุ่นลดเหลือ 1.20 ในปี 2566 นี่เป็นอัตราที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลในปี 2490 ตัวเลขนี้แสดงถึงจำนวนบุตรที่สตรีคนหนึ่งคาดว่าจะมีตลอดช่วงชีวิตของเธอ

จากการสำรวจของ NHK พบว่า ร้อยละ 54 รู้สึกถึงวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่เกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมจากอัตราการเกิดที่ลดลง ขณะที่ ร้อยละ 31 บอกว่ารู้สึกถึงวิกฤตในระดับหนึ่ง ร้อยละ 6 บอกว่าไม่ตื่นตระหนกสักเท่าไรนัก และร้อยละ 2 บอกว่าไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรเลย