สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะทรงต้อนรับมกุฎราชกุมารกีโยมแห่งลักเซมเบิร์ก

สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นได้ทรงต้อนรับเจ้าชายกีโยม มกุฏราชกุมารแห่งลักเซมเบิร์ก ที่พระราชวังหลวงในกรุงโตเกียว

สำนักพระราชวังระบุว่า ในระหว่างการพบหารือ 20 นาทีเมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน สมเด็จพระจักรพรรดิทรงแสดงความยินดีที่ได้พบกับมกุฎราชกุมารเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี สมเด็จพระจักรพรรดิทรงเข้าร่วมพระราชพิธีเสกสมรสของมกุฎราชกุมารกีโยมในปี 2555 และยังทรงพบกับมกุฎราชกุมารและพระชายาในปี 2557 ระหว่างเสด็จเยือนญี่ปุ่น

สมเด็จพระจักรพรรดิยังทรงขอบคุณรัฐบาลและภาคธุรกิจของลักเซมเบิร์กที่ให้การสนับสนุนหลังเกิดแผ่นดินไหวที่มีผู้เสียชีวิตที่กระทบภูมิภาคโนโตะของญี่ปุ่นในวันปีใหม่

สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะและเจ้าหญิงไอโกะ พระธิดา เข้าร่วมการพบปะในเวลาต่อมา

ต่อมาในวันเดียวกัน มกุฏราชกุมารอากิชิโนะและพระชายา ทรงต้อนรับมกุฏราชกุมารแห่งลักเซมเบิร์กในงานเลี้ยงอาหารค่ำ ซึ่งจัดขึ้น ณ ที่ประทับของทั้งสองพระองค์ที่พระตำหนักอากาซากะ เจ้าหญิงคาโกะและเจ้าชายฮิซาฮิโตะก็ทรงเข้าร่วมด้วย

นี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าชายฮิซาฮิโตะทรงเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับแขกผู้มีเกียรติต่างชาตินับตั้งแต่ปี 2558 เมื่อเจ้าหญิงไทยเสด็จเยือนญี่ปุ่น