รายงานเรื่องแผ่นดินไหวโนโตะเรียกร้องให้ใช้โดรนไฮเทคเพื่อปรับปรุงการรับมือภัยพิบัติ

รายงานของรัฐบาลญี่ปุ่นเรียกร้องให้มีการใช้โดรนและเทคโนโลยีขั้นสูงอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงการรับมือภัยพิบัติ

รายงานของคณะทำงานเฉพาะกิจของรัฐบาลที่เผยแพร่ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน วิเคราะห์ว่าทางการตอบสนองต่อเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่คาบสมุทรโนโตะในวันขึ้นปีใหม่อย่างไร

รายงานระบุว่า มีความล่าช้าในการประเมินความเสียหายและการขนส่งสิ่งของต่าง ๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแผ่นดินไหวเกิดขึ้นไม่นานก่อนพระอาทิตย์ตกดิน และว่าถนนต่าง ๆ บนคาบสมุทรโนโตะก็ถูกตัดขาดด้วย

รายงานระบุถึงมาตรการเพื่อปรับปรุงการรับมือภัยพิบัติ ซึ่งประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่ตลอด และการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย ที่รวมถึงโดรนประสิทธิภาพสูงที่สามารถบรรทุกสิ่งของได้ นอกจากนี้ ก็ยังระบุถึงการกำหนดขั้นตอนไว้ล่วงหน้าเพื่อซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ

รายงานชี้ให้เห็นว่าการขาดน้ำประปาเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อสภาพสุขอนามัยในศูนย์พักพิงฉุกเฉิน โดยเรียกร้องให้มีบ่อน้ำฉุกเฉิน ทำแผนเพื่อให้มีห้องน้ำใช้ และวางระบบเพื่อให้ขนส่งบ้านที่เคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็ว

ในการประชุมคณะทำงานในวันจันทร์ที่ 10 นายกรัฐมนตรีคิชิดะ ฟูมิโอะแสดงความตั้งใจที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและดำเนินการวิเคราะห์เพิ่มเติม เขากล่าวว่ารัฐบาลจะยังคงทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ไปพร้อมกับการยกระดับมาตรการป้องกันภัยพิบัติ

นายคิชิดะยังระบุด้วยว่าเขาจะจัดเตรียมการเพื่อใช้เงินทุนสำรองของรัฐบาลเป็นครั้งที่ 5 เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว