กฎการควบคุมตัวและการเนรเทศชาวต่างชาติของญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

กฎหมายฉบับแก้ไขที่มีผลบังคับใช้ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญเกี่ยวกับวิธีการควบคุมตัวหรือเนรเทศชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประการหนึ่งคือการเพิ่มข้อยกเว้นในกฎการเนรเทศสำหรับชาวต่างชาติที่ขอสถานะลี้ภัย

กฎหมายอนุญาตให้ทางการออกคำสั่งให้ชาวต่างชาติต้องออกจากญี่ปุ่น หากพวกเขาพำนักอยู่เกินวีซ่ากำหนด ทำงานอย่างผิดกฎหมาย หรือถูกตัดสินว่ามีความผิดร้ายแรงทางอาญา แต่สำหรับผู้ที่ยื่นขอสถานะลี้ภัย กระบวนการเนรเทศจะถูกระงับในขณะที่มีการตรวจสอบคำร้องของพวกเขาอยู่

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่า ชาวต่างชาติบางคนยื่นขอสถานะลี้ภัยซ้ำหลายครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเนรเทศ และว่าการใช้ระบบนี้ในทางที่ผิดดังกล่าวทำให้กระบวนการตรวจสอบยืดเยื้อ และไม่สามารถเนรเทศผู้ที่ต้องออกจากญี่ปุ่นตามกฎหมายนี้ได้

กฎหมายฉบับแก้ไขกำหนดข้อยกเว้นสำหรับการระงับกระบวนการเนรเทศที่ว่านี้

โดยขณะนี้ชาวต่างชาติที่ได้ยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัย 3 ครั้งขึ้นไปจะต้องถูกเนรเทศ เว้นแต่พวกเขาจะสามารถให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลต่อการได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ลี้ภัยได้

กฎระเบียบใหม่ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเนรเทศผู้ที่ได้รับโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปในญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องรอลงอาญา ตลอดจนผู้ที่ยอมรับกันว่าเป็นผู้ก่อการร้าย

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือการทบทวนกฎเกณฑ์การควบคุมตัวในสถานตรวจคนเข้าเมืองแห่งต่าง ๆ

จนถึงขณะนี้ ผู้ที่ได้รับแจ้งเรื่องเนรเทศ ผู้ที่ถูกตรวจสอบเพื่อเนรเทศ และผู้ที่ปฏิเสธการออกจากญี่ปุ่นหลังได้รับคำสั่งเนรเทศ ในทางหลักการแล้ว จะถูกควบคุมตัวในสถานตรวจคนเข้าเมือง

กล่าวกันว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดการควบคุมตัวเป็นเวลานาน ส่งผลให้ผู้ถูกควบคุมตัวมีปัญหาสุขภาพ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยังกล่าวอีกว่า ระบบการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อสุขภาพและเหตุผลอื่น ๆ ไม่มีมาตรการเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้ผู้คนหลบหนี เนื่องจากผู้ค้ำประกันไม่มีข้อผูกมัดตามกฎหมายที่จะต้องทำเช่นนั้น

กฎหมายฉบับแก้ไขอนุญาตให้ผู้ที่ถูกเนรเทศอาศัยอยู่นอกสถานที่ควบคุมตัวได้ หากได้รับการอนุมัติ ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ดูแลที่ได้รับการรับรอง ผู้ดูแลจะต้องประเมินว่าผู้ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของตนนั้นอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นอย่างไร

ผู้ดูแลมีหน้าที่ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อพบว่ามีการทำงานอย่างผิดกฎหมายหรือมีความเป็นไปได้ที่จะหลบหนี หรือเมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูล พวกเขาจะได้รับโทษหากไม่ปฏิบัติเช่นนั้น

ชาวต่างชาติกลุ่มนี้ยังต้องรายงานชีวิตของตนให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้รับทราบ ซึ่งจะมีการตรวจสอบทุก ๆ สามเดือนว่าจำเป็นต้องควบคุมตัวพวกเขาอีกครั้งหรือไม่

ขณะนี้ ระบบการปล่อยตัวชั่วคราวจากสถานที่ควบคุมตัวจะใช้แค่กับกรณีที่มีเหตุผลด้านสุขภาพเท่านั้น