ญี่ปุ่นจำกัดการขอลี้ภัยภายใต้กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองฉบับแก้ไข

ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน ญี่ปุ่นเริ่มบังคับใช้กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองและรับรองผู้ลี้ภัยฉบับแก้ไข ซึ่งกำหนดให้ชาวต่างชาติที่ยื่นขอลี้ภัยตั้งแต่สามครั้งขึ้นไปอาจถูกเนรเทศได้ เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าชาวต่างชาติบางคนพยายามหลีกเลี่ยงการถูกเนรเทศโดยใช้ประโยชน์จากระบบที่ระงับการเนรเทศ ระหว่างที่คำร้องขอลี้ภัยกำลังได้รับการพิจารณา

กฎหมายฉบับแก้ไขยังอนุญาตให้ผู้ที่ถูกเนรเทศอยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลที่ได้รับอนุญาต แทนที่จะอยู่ในสถานที่ควบคุมตัว

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นระบุว่า ได้พบเห็นการควบคุมตัวและการคัดกรองที่ยืดเยื้อต่อผู้ขอลี้ภัยซ้ำที่ปฏิเสธที่จะออกจากญี่ปุ่นไปยังประเทศบ้านเกิดของตน

สำนักงานยังระบุอีกว่า สถานการณ์เช่นนี้ทำให้การปกป้องผู้ที่ต้องการการคุ้มครองอย่างแท้จริงอย่างรวดเร็ว ทำได้ยากมาก

อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่ให้การสนับสนุนชาวต่างชาติชี้ให้เห็นถึงข้อเสียของกฎหมายฉบับแก้ไขหลายข้อ เช่น การที่กฎหมายไม่สามารถรับรองความโปร่งใสและความยุติธรรมที่เพียงพอในการคัดกรองผู้ลี้ภัย

พวกเขากล่าวว่า กฎหมายดังกล่าวอาจปล่อยให้ผู้ขอลี้ภัยถูกเนรเทศไปยังประเทศที่พวกเขาอาจถูกกดขี่ได้