สะพานที่สร้างด้วยความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นเสร็จแล้วในเมียนมา

สะพานที่สร้างด้วยความช่วยเหลือทางการเงินของญี่ปุ่นเสร็จสมบูรณ์แล้วในเมียนมา โครงการนี้ก่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากดำเนินต่อไปภายหลังกองทัพได้ยึดอำนาจในการทำรัฐประหารปี 2564

พิธีฉลองการสร้างสะพานเสร็จใกล้ย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมา จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยพลเอกอาวุโส มิน ออง หล่าย และเจ้าหน้าที่ก่อสร้างของญี่ปุ่น

สะพานความยาว 4 กิโลเมตรแห่งนี้ได้ความช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะเงินกู้ในรูปของเงินเยน ภายใต้โครงการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ หรือ ODA ของญี่ปุ่น

พลเอกอาวุโสกล่าวว่า การก่อสร้างและเงินกู้ยืมหยุดชะงักเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในปี 2564 แต่โครงการดำเนินต่อไปหลังจากสองฝ่ายจัดการเจรจากัน

ญี่ปุ่นระงับโครงการใหม่ ๆ ในเมียนมานับตั้งแต่เกิดรัฐประหาร แต่ดำเนินโครงการสะพานนี้ต่อไปเนื่องจากสองประเทศตกลงเรื่องเงินกู้กันในปี 2560

กลุ่มประชาธิปไตยและกลุ่มสิทธิมนุษยชนพากันวิพากษ์วิจารณ์ญี่ปุ่นว่า มีส่วนเกี่ยวข้องทางอ้อมในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยโต้แย้งว่า ความช่วยเหลือทางการเงินนี้เล็ดลอดไปยังกองทัพ