ที่ทำการท้องถิ่นใกล้กรุงโตเกียวเปิดตัวพนักงานหุ่นยนต์

ที่ทำการของทางการท้องถิ่นแห่งหนึ่งใกล้กับกรุงโตเกียวหวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการเป็นที่ทำการแห่งแรกในญี่ปุ่นที่นำหุ่นยนต์มาใช้ในการทำงาน

เมืองซางามิฮาระกล่าวว่าจะนำสิ่งที่เรียกว่า "พนักงานหุ่นยนต์" เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน

บริษัทในท้องที่แห่งหนึ่งได้มอบหุ่นยนต์เพื่อช่วยให้การดำเนินงานต่าง ๆ ราบรื่น พวกเขาจะให้หุ่นยนต์นี้เริ่มต้นจากการทำงานที่ไม่ซับซ้อนนักเช่น ส่งเอกสารและเสิร์ฟน้ำชา

เมืองซางามิฮาระเป็นที่ตั้งของบริษัทหุ่นยนต์หลายแห่งซึ่งกำลังพัฒนาหุ่นยนต์มากมายหลายประเภท เช่น หุ่นยนต์ที่สามารถให้บริการลูกค้าในร้านอาหารได้

นายโมโตมูระ เคนทาโร นายกเทศมนตรีซางามิฮาระกล่าวว่า "ผมหวังว่าหุ่นยนต์เหล่านี้จะช่วยแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่เมืองของเรา"

ในท้ายที่สุด เจ้าหน้าที่เมืองจะใช้หุ่นยนต์เหล่านี้เพื่อทำงานต่าง ๆ เช่น ให้คำแนะนำเมื่อผู้ที่มาติดต่อธุระต่าง ๆ เข้ามาในอาคารที่ทำการเมือง