กลุ่มประเทศอินโด-แปซิฟิกเห็นชอบเป้าหมายเศรษฐกิจที่สะอาดและเป็นธรรม

กลุ่มประเทศที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนในเอเชีย เห็นพ้องกันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายนที่จะส่งเสริมการลงทุนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมุ่งเป้าไปที่ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ

รัฐมนตรีจากกรอบเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิกเพื่อความเจริญรุ่งเรือง 14 ประเทศได้ลงนามในแถลงการณ์กำหนดเป้าหมายสำหรับเศรษฐกิจที่สะอาดและเป็นธรรมในภูมิภาค

ประเทศสมาชิกซึ่งรวมถึงญี่ปุ่น สหรัฐและอินเดียได้มีฉันทามติเกี่ยวกับเป้าหมายดังกล่าวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566

ข้อตกลงเศรษฐกิจสะอาดตั้งเป้าหมายการลงทุนในประเทศสมาชิกอย่างน้อย 120,000 ล้านดอลลาร์หรือเกือบ 4.4 ล้านล้านบาทในด้านพลังงานทดแทนและการจัดเก็บพลังงาน

ข้อตกลง "เศรษฐกิจที่เป็นธรรม" กำหนดเป้าหมายในการป้องกันการทุจริต

ก่อนหน้านี้ประเทศสมาชิกได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อปกป้องห่วงโซ่อุปทานสำหรับวัสดุที่สำคัญในภูมิภาค

ทางกลุ่มระบุว่าจะหาข้อตกลงทางการค้าด้วย

แนวโน้มการเจรจาข้อตกลงการค้าดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน