สภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายแก้ไขกฎหมายควบคุมเงินทุนทางการเมือง

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน สภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขกฎหมายควบคุมเงินทุนทางการเมือง

ร่างกฎหมายที่ยื่นโดยพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ซึ่งเป็นแกนนำพรรคร่วมรัฐบาล ได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยได้รับการสนับสนุนจากพรรคโคเมโต ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล, พรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นที่เป็นฝ่ายค้านและพรรคอื่น ๆ

พรรค LDP ได้แก้ไขร่างกฎหมายเดิมเพื่อรวมข้อเรียกร้องจากพรรคโคเมโตและพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น

ร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้บรรดาสส.จัดทำเอกสารเพื่อยืนยันเนื้อหาของรายงานกองทุนการเมืองของตน โดยเป็นการนำระบบ "ผิดโดยไปเกี่ยวข้องด้วย" มาใช้

เกณฑ์ขั้นต่ำในการเปิดเผยชื่อของผู้ที่ซื้อบัตรงานระดมทุนจะลดลงเหลือ 50,000 เยนหรือประมาณ 11,600 บาท ขณะที่เกณฑ์ขั้นต่ำในปัจจุบันคือ 200,000 เยนหรือประมาณ 46,700 บาท

สส.จะถูกขอให้เปิดเผยรายละเอียดว่า ได้ใช้ค่าดำเนินกิจกรรมทางนโยบายที่พรรคให้มาไปอย่างไรและเมื่อไร โดยพวกเขาจะต้องเปิดเผยใบเสร็จรับเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในอีก 10 ปีต่อมา