รัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายเพิ่มความช่วยเหลือด้านการดูแลเด็ก

รัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายที่เพิ่มความสนับสนุนแก่เด็กและแก่ครอบครัวที่เลี้ยงดูเด็ก ท่ามกลางอัตราการเกิดที่ลดลง

กฎหมายใหม่จะยกเลิกการจำกัดรายได้ของครัวเรือนในการได้รับเบี้ยเลี้ยงสำหรับเด็ก ในเดือนธันวาคมปีนี้

ความคุ้มครองจะขยายรวมไปเป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

ครัวเรือนต่าง ๆ จะสามาถฝากดูแลเด็กในสถานบริบาลได้ ไม่ว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องทำงานหรือไม่ก็ตาม และจะมีการเพิ่มเบี้ยเลี้ยงช่วงลาดูแลเด็กด้วย

สำหรับเงินทุนที่จะใช้เพื่อการนี้ รัฐบาลมีแผนเพิ่มค่าประกันสุขภาพประชาชนที่จ่ายโดยบุคคลและธุรกิจ เพื่อนำมาจัดตั้งระบบกองทุนสนับสนุนซึ่งจะเริ่มบริหารเป็นขั้น ๆ ไปเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2569

ร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบในที่ประชุมวุฒิสภาเต็มคณะในวันพุธที่ 5 มิถุนายน ด้วยเสียงสนับสนุนจากพรรคเสรีประชาธิปไตย หรือ LDP ซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลญี่ปุ่น กับพรรคโคเมโตซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล บรรดาพรรคฝ่ายค้านออกเสียงคัดค้าน