ถึงคราวยามาฮ่าถูกกระทรวงคมนาคมเข้าตรวจสอบสถานที่ กรณีบิดเบือนข้อมูลทดสอบ

เจ้าหน้าที่รัฐบาลกำลังเข้าไปตรวจสอบสถานที่ ณ สำนักงานใหญ่ของยามาฮ่ามอเตอร์ในภาคกลางของญี่ปุ่น

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังมีการเปิดเผยเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่า ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายนี้และผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นอีก 4 รายซึ่งรวมถึงโตโยต้ามอเตอร์ ได้บิดเบือนผลทดสอบประสิทธิภาพเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของตนได้ใบรับรอง

คณะผู้ตรวจสอบของกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคม และการท่องเที่ยว เข้าไปในสำนักงานใหญ่ของยามาฮ่าในจังหวัดชิซูโอกะในวันพุธที่ 5 มิถุนายน

คณะเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบันทึกข้อมูลการทดสอบและซักถามผู้บริหารตลอดจนบุคลากรที่รับผิดชอบ

ยามาฮ่ายืนยันว่า ได้ดำเนินการทดสอบเสียงรบกวนอย่างไม่ถูกต้องสำหรับรถจักรยานยนต์รุ่นหนึ่งที่กำลังผลิตอยู่ บริษัทได้ระงับการส่งรุ่นนี้ออกขาย

นอกจากนี้ ยังพบความไม่ถูกต้องในรถจักรยานยนต์อีกสองรุ่นที่ยามาฮ่าเคยผลิต

กระทรวงเริ่มการเข้าไปตรวจสอบสถานที่ ณ สำนักงานใหญ่โตโยต้าเมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน