รัฐสภาญี่ปุ่นอนุมัติข้อตกลงเปิดตัวหน่วยประสานงานความร่วมมือโครงการเครื่องบินขับไล่

รัฐสภาญี่ปุ่นได้อนุมัติสนธิสัญญาจัดตั้งองค์กรที่จะประสานงานการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ล้ำสมัยร่วมกับอังกฤษและอิตาลี

วุฒิสภาญี่ปุ่นลงคะแนนเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบสนธิสัญญานี้ ในการประชุมเต็มคณะในวันพุธที่ 5 มิถุนายน

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาล และพรรคโคเมโตซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ตลอดจนพรรคประชาธิปไตยแห่งรัฐธรรมนูญ และพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นที่เป็นฝ่ายค้าน

โครงการที่เรียกว่า Global Combat Air Programme หรือ GCAP จะพัฒนาเครื่องบินขับไล่ที่ว่านี้ ทั้งสามประเทศได้เห็นพ้องที่จะจัดตั้งองค์กรประสานงานขึ้นในชื่อ "GCAP International Government Organisation" หรือ GIGO

GIGO จะมีสำนักงานใหญ่อยู่ในอังกฤษ โดยมีชาวญี่ปุ่นดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำคนแรก

สนธิสัญญานี้ระบุรายละเอียดเรื่องการบริจาคงบประมาณดำเนินงานและการส่งบุคลากรของรัฐบาลมาประจำที่ GIGO

GIGO จะเปิดตัวในช่วงประมาณปลายปีเป็นอย่างเร็วที่สุด และเริ่มจัดเตรียมการกับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ และดำเนินการตามกำหนดการพัฒนา