ญี่ปุ่นจะส่งเสริมอานิเมะ อาหารญี่ปุ่น และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงแอนิเมชันและอาหารญี่ปุ่น หรือวาโชกุ

คณะทำงานของรัฐบาลด้านยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญามุ่งที่จะให้อุตสาหกรรมเหล่านี้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 50 ล้านล้านเยนหรือราว 12 ล้านล้านบาทภายในปี 2576 ตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นสองเท่าของมูลค่าในปัจจุบัน

ในสิ่งที่รัฐบาลเรียกว่า "ยุทธศาสตร์ Cool Japan" นี้ คณะทำงานมุ่งบรรลุเป้าหมายด้วยวิธีเช่น การช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ เพิ่มยอดขายสื่อดิจิทัลในต่างประเทศ

มาตรการอื่น ๆ รวมถึงการขยายผลทางเศรษฐกิจเชิงบวกของนักท่องเที่ยวในประเทศ ไปยังทุกส่วนของประเทศโดยการสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยใช้ทรัพย์สินทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

นายกรัฐมนตรีคิชิดะ ฟูมิโอะ สั่งให้คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนำมาตรการที่เสนอไปปฏิบัติจริง

เขากล่าวว่ารัฐบาลจะส่งเสริมความพยายามระหว่างภาคส่วนตามยุทธศาสตร์ใหม่