สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะทรงเลี้ยงไหมตามประเพณีของราชวงศ์

สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะแห่งญี่ปุ่นทรงมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไหม ซึ่งเป็นกิจกรรมตามประเพณีของราชวงศ์ญี่ปุ่น

สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นแต่ละพระองค์ทรงสืบทอดประเพณีการเลี้ยงไหมมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19

เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน สมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะเสด็จพระราชดำเนินยังสถานที่ในบริเวณพระราชวังหลวงในกรุงโตเกียว ซึ่งเป็นที่เลี้ยงหนอนไหม พระองค์ทรงให้ใบหม่อนแก่หนอนไหมพันธุ์พื้นเมืองที่เรียกว่า "โคอิชิมารุ" ซึ่งปัจจุบันเติบโตจนยาวประมาณสามเซนติเมตรแล้ว

เจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวังหลวงระบุว่า ดูเหมือนสมเด็จพระจักรพรรดินีทรงยินดีที่เห็นหนอนไหมปรากฏตัวอย่างรวดเร็วจากใต้ใบหม่อน

นอกจากนี้ ยังมีหนอนไหมอีก 3 สายพันธุ์ที่เลี้ยงอยู่ในพระราชวังหลวงอีกด้วย โดยกล่าวกันว่าบางตัวสร้างรังไหมแล้ว

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าสมเด็จพระจักรพรรดินีจะทรงเก็บรังไหม

สำนักพระราชวังหลวงระบุว่าผ้าไหมที่ผลิตในสถานที่แห่งนี้ จะนำไปใช้เป็นของขวัญให้แก่บุคคลสำคัญจากต่างประเทศ