ไม่มีความผิดปกติที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์สองแห่งหลังแผ่นดินไหวแมกนิจูด 6

คณะกรรมการกำกับดูแลข้อกำหนดด้านนิวเคลียร์แห่งญี่ปุ่นระบุว่า ไม่มีรายงานความผิดปกติที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์สองแห่งตามแนวชายฝั่งทะเลญี่ปุ่น หลังเกิดแผ่นดินไหวเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน

เกิดแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงระดับ 4 ตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นที่มีตั้งแต่ระดับ 0 ถึง 7 ที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์คาชิวาซากิ-คาริวะ ในจังหวัดนีงาตะ

เกิดแรงสั่นสะเทือนที่มีความรุนแรงระดับ 3 ที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ชิกะ ในจังหวัดอิชิกาวะ

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าระดับรังสีในโรงไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลง

เตาปฏิกรณ์ทั้งหมดที่โรงไฟฟ้าทั้งสองปิดอยู่เป็นเวลานาน