ญี่ปุ่นผลักดันความช่วยเหลือ 'ประเภทตั้งข้อเสนอ' พร้อมตั้งหน่วยงานใหม่ในกระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นจะจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่จะส่งเสริมความช่วยเหลือเชิงรุกแก่ประเทศกำลังพัฒนา

ญี่ปุ่นมีชุดความช่วยเหลือที่เรียกว่าความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการหรือ ODA อยู่แล้ว ซึ่งญี่ปุ่นได้แจกจ่ายความช่วยเหลือสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามคำร้องขอของประเทศผู้รับ

แต่งบประมาณสำหรับ ODA ในปีงบประมาณนี้อยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงที่สูงที่สุดในทศวรรษ 1990

ขณะนี้ กระทรวงการต่างประเทศกำลังมุ่งเน้นไปที่ความช่วยเหลือเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้น โดยจัดทำข้อเสนอที่ตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติของญี่ปุ่น

หนึ่งในโครงการลักษณะนั้นคือการทำเหมืองนิกเกิลในมาดากัสการ์ซึ่งสามารถส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานบางส่วนของนิกเกิล ซึ่งเป็นแร่ที่สำคัญได้ด้วย

หน่วยงานใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศจะจัดตั้งขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้ จะเน้นไปที่ ODA "ประเภทตั้งข้อเสนอ" โดยเฉพาะ

เจ้าหน้าที่กระทรวงกล่าวว่าหน่วยงานนี้จะทำงานร่วมกับกระทรวง องค์กร และบริษัทเอกชนอื่น ๆ ที่ต้องการทำธุรกิจในต่างประเทศ

พวกเขากล่าวว่าจะระบุความจำเป็นต่าง ๆ ของประเทศที่มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับความช่วยเหลือและจัดทำข้อเสนอ