รมต.ป้องกันประเทศของญี่ปุ่นระบุญี่ปุ่นจะมีบทบาทนำในอินโด-แปซิฟิก

นายคิฮาระ มิโนรุ รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นกล่าวในการประชุมความมั่นคงแห่งเอเชียว่า ญี่ปุ่น "มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในความพยายามธำรงและเสริมสร้างระเบียบระหว่างประเทศที่เสรีและเปิดกว้างบนพื้นฐานของหลักนิติธรรม" ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

นายคิฮาระกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสุดยอดความมั่นคงแห่งเอเชีย หรือที่รู้จักในชื่อ Shangri-La Dialogue ที่สิงคโปร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน

เขากล่าวว่าประชาคมนานาชาติกำลังเป็นสักขีพยานใน "การเปลี่ยนแปลงแต่เพียงฝ่ายเดียวต่อสถานะที่เป็นอยู่โดยใช้กำลังหรือการบังคับ และความพยายามดังกล่าวมีขึ้นในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้"

ดูเหมือนว่านายคิฮาระอ้างถึงกิจกรรมทางทะเลที่เพิ่มขึ้นของจีนในพื้นที่เหล่านี้

เขากล่าวเสริมว่า "สันติภาพและเสถียรภาพข้ามช่องแคบไต้หวันก็มีความสำคัญเช่นกัน" และว่าการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกนั้นเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประชาคมนานาชาติ

นายคิฮาระกล่าวว่าญี่ปุ่นจะทำงานร่วมกับ "เครือข่ายของประเทศต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายร่วมกัน"

นายคิฮาระพูดถึงการตัดสินใจเพื่อให้ได้สิ่งที่เรียกว่าขีดความสามารถในการโจมตีโต้กลับ และอธิบายว่า "การเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นและการเพิ่มความร่วมมือกับพันธมิตรรวมถึงประเทศและหุ้นส่วนที่มีแนวคิดเหมือนกัน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทวีความตึงเครียดในภูมิภาค"

เขากล่าวเสริมว่า "ญี่ปุ่นพยายามที่จะยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยใช้กำลัง เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงที่น่าพึงพอใจ"