รัฐมนตรีด้านการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นกับจีนตกลงส่งเสริมการเจรจา

นายคิฮาระ มิโนรุ รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นได้ถ่ายทอดความกังวลของญี่ปุ่นที่มีต่อกิจกรรมทางทะเลของจีนในทะเลจีนตะวันออก ในการพบปะครั้งแรกกับรัฐมนตรีกลาโหมของจีน นายต่ง จวิน ที่สิงคโปร์ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน

นอกจากนี้ ทั้งสองตกลงธำรงสายด่วนที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้วระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันประเทศของกันและกัน และตกลงส่งเสริมการเจรจาและการแลกเปลี่ยน

นายคิฮาระเปิดการประชุมรัฐมนตรีด้านการป้องกันประเทศครั้งแรกระหว่างสองชาติในช่วงหนึ่งปี ด้วยการกล่าวว่า มีความกังวลมากมายด้านความมั่นคงระหว่างสองชาติ เขาเอ่ยถึงกิจกรรมทางทหารที่หนักมือขึ้นของจีนใกล้ดินแดนของญี่ปุ่น และกิจกรรมทางทะเลในทะเลจีนตะวันออกซึ่งรวมถึงน่านน้ำใกล้หมู่เกาะเซ็งกากุในจังหวัดโอกินาวา

ญี่ปุ่นควบคุมหมู่เกาะนี้ ขณะที่จีนและไต้หวันอ้างกรรมสิทธิ์ รัฐบาลญี่ปุ่นยึดถือว่า ไม่มีประเด็นเรื่องอธิปไตย

นายคิฮาระเน้นย้ำความสำคัญของการคงหารือกันต่อไประหว่างเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันประเทศ

เมื่อคำนึงถึงข้อพิพาทด้านอำนาจอธิปไตยระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ นายคิฮาระยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ ทั้งยังเน้นย้ำความสำคัญของสันติภาพและเสถียรภาพบริเวณช่องแคบไต้หวัน

นายต่งกล่าวว่า หน่วยงานด้านการป้องกันประเทศของสองชาติจะต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดำเนินนโยบายและการกระทำที่ไม่เห็นว่าอีกฝ่ายเป็นภัยคุกคาม และว่า เขาต้องการติดต่อสื่อสารกับนายคิฮาระต่อไป