จังหวัดอิชิกาวะพยายามป้องกันการเสียชีวิตจากภัยพิบัติ 5 เดือนหลังแผ่นดินไหว

เจ้าหน้าที่ในจังหวัดอิชิกาวะยังคงเผชิญกับความท้าทายในการป้องกันการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากภัยพิบัติและการโดดเดี่ยวทางสังคมของผู้คนในพื้นที่ที่ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในวันขึ้นปีใหม่ในภาคกลางของญี่ปุ่น

วันที่ 1 มิถุนายนซึ่งตรงกับวันเสาร์นับเป็นเวลาห้าเดือนเต็มหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่บนคาบสมุทรโนโตะ เจ้าหน้าที่จังหวัดอิชิกาวะกล่าวว่า ตัวเลขยืนยันผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 260 คนในจังหวัดนี้ และมี 3 คนที่ตามตัวไม่พบ

ในบรรดาเหยื่อเคราะห์ร้าย มี 30 คนที่เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ เช่น ความเครียดและความอ่อนเพลีย ขณะที่ต้องอยู่ห่างบ้าน จำนวนผู้เสียชีวิตเช่นนี้อาจเพิ่มขึ้นอีก

ความพยายามยังคงเดินหน้าต่อไปในการสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวขึ้นในชุมชนต่าง ๆ ที่เดือดร้อน กว่า 4,400 ยูนิตได้รับการก่อสร้างขึ้นแล้วจนถึงขณะนี้ ซึ่งนี่คิดเป็นเกือบร้อยละ 70 ของจำนวนที่จังหวัดประเมินว่าจำเป็น

ขณะที่ผู้ที่ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านชั่วคราวมีจำนวนมากขึ้น ทางการจังหวัดอิชิกาวะก็กำลังหันมาจัดการกับความเสี่ยงกรณีเกิดการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหวและการโดดเดี่ยวทางสังคม

เจ้าหน้าที่จังหวัดวางแผนเพิ่มความพยายามด้วยการส่งพยาบาลสาธารณสุขไปเยี่ยมผู้คนตามที่พักชั่วคราวและจัดหาอาหารอีกทั้งช่วยอาบน้ำให้ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่วางแผนจัดตั้งสถานที่ที่ผู้อพยพหนีภัยสามารถมาชุมนุมพูดคุยและทำกิจกรรมด้วยกัน

ผู้คนกว่า 3,000 คนยังคงอาศัยอยู่ตามศูนย์พึ่งพิง รอวันได้ย้ายเข้าไปอยู่ในที่พักอาศัยที่พวกเขาสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสบายใจขึ้น