ปราสาทมัตสึโมโตะทำสถิติปราสาทที่มียอดผู้ติดตาม Instagram มากที่สุดของญี่ปุ่น

ปราสาทมัตสึโมโตะในจังหวัดนางาโนะ ทางตอนกลางของญี่ปุ่น มีผู้ติดตามใน Instagram มากที่สุด โดยแซงหน้าปราสาทสำคัญอื่น ๆ ในญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่ของเมืองมัตสึโมโตะกล่าวว่า จำนวนผู้ติดตามปราสาทมัตสึโมโตะเพิ่มมากกว่าปราสาทคูมาโมโตะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม

ณ เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม ปราสาทมัตสึโมโตะมียอดผู้ติดตาม 28,906 คน ซึ่งมากกว่าคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุด 584 คน

ปราสาทมัตสึโมโตะสร้างขึ้นเมื่อกว่า 400 ปีที่แล้ว และมีชื่อเสียงจากภายนอกของปราสาทที่มีสีดำสนิท อีกทั้งยังได้รับการกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติ

เจ้าหน้าที่ของเมือง 3 คนมีหน้าที่ดูแลบัญชี Instagram ของปราสาทดังกล่าว ซึ่งเปิดเมื่อปี 2564 โดยมีการโพสต์รูปถ่ายของปราสาทตลอดทั้ง 4 ฤดูกาลและเทศกาลต่าง ๆ

เมืองมัตสึโมโตะพยายามดึงดูดนักท่องเที่ยว เมื่อปีงบประมาณที่แล้ว ซึ่งนับไปจนถึงเดือนมีนาคม มีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 160,000 คนมาเยี่ยมชมปราสาทแห่งนี้

บัญชี Instagram ของปราสาทมัตสึโมโตะมีแฮชแท็กเป็นภาษาอังกฤษ จีน ไทย และภาษาอื่น ๆ โดยชาวต่างชาติคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของผู้ติดตาม