เกาหลีใต้หารือถึงวิธีรับมือต่อการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ

สำนักงานทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้เรียกประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธซึ่งน่าจะเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้ครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือ นอกจากนั้นดูเหมือนว่าเกาหลีเหนือพยายามรบกวนสัญญาณ GPS ด้วย

สมาชิกของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ พบกันเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และหารือถึงวิธีรับมือ

กองทัพเกาหลีใต้ระบุว่า เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธมากกว่า 10 ลูกที่เชื่อว่าเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้จากพื้นที่ซูนัน ใกล้กรุงเปียงยาง เมื่อเวลาประมาณ 06.14 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 30

มีรายงานว่า สันนิษฐานว่าขีปนาวุธเคลื่อนที่ไปทางทะเลญี่ปุ่น เชื่อว่าขีปนาวุธอย่างน้อย 1 ลูกสามารถเคลื่อนที่ได้ไกลกว่า 350 กิโลเมตร

คณะเสนาธิการทหารร่วมของเกาหลีใต้ระบุว่า กองทัพตรวจพบความพยายามของเกาหลีเหนือในการรบกวนสัญญาณ GPS เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 30

มีรายงานว่าความพยายามในการรบกวนมีต้นกำเนิดมาจากทางด้านเหนือของแนวแบ่งเขตทางเหนือ ซึ่งเป็นเขตแดนทางทะเลโดยพฤตินัยระหว่าง 2 เกาหลีในทะเลเหลือง

กองทัพเกาหลีใต้ยังระบุอีกว่า ยังคงเฝ้าระวังต่อการยั่วยุที่อาจมีขึ้นเพิ่มเติมจากเกาหลีเหนือ