ญี่ปุ่นตั้งเป้าใช้งานโซลาร์เซลล์แบบเพอโรฟสไกต์ภายในปี 2583

กระทรวงอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นตั้งเป้าจะใช้งานโซลาร์เซลล์แบบเพอโรฟสไกต์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยภายในปีงบประมาณ 2583 ท่ามกลางภาวะที่การแข่งขันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวกำลังเข้มข้นขึ้นทั่วโลก

คณะที่ปรึกษาซึ่งมาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยรวมถึงผู้ผลิตโซลาร์เซลล์ด้วยได้จัดการประชุมครั้งแรกเมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม เพื่อจัดทำแผนแม่บทให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

คณะดังกล่าวมีแผนจะหารือเกี่ยวกับแนวทางการสร้างระบบการผลิตในปริมาณมากพร้อมลดต้นทุนการผลิต เพื่อช่วยรัฐบาลกำหนดกลยุทธ์ให้ได้ภายในปลายปีนี้

โซลาร์เซลล์แบบเพอโรฟสไกต์เหมาะกับประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากผลิตจากสารประกอบไอโอดีนซึ่งหาได้ในประเทศ

นอกจากนี้ แผงโซลาร์เซลล์ยังมีน้ำหนักเบาและยืดหยุ่น สามารถติดตั้งตามผนังอาคารได้ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบกรณีที่มีพื้นที่จำกัด