หน่วยงานญี่ปุ่นอนุมัติขยายเวลาใช้งานเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทากาฮามะ 2 เครื่องออกไปอีก 20 ปี

หน่วยงานกำกับดูแลข้อกำหนดด้านนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นอนุมัติคำขอของบริษัท Kansai Electric Power ที่ประสงค์จะขยายเวลาการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 2 เครื่องที่โรงไฟฟ้าทากาฮามะทางตอนกลางของญี่ปุ่นออกไปอีก 20 ปี

หน่วยงานกำกับดูแลข้อกำหนดด้านนิวเคลียร์ได้พิจารณาคำขอดังกล่าวของบริษัทในที่ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม

ตามหลักแล้ว อายุการใช้งานเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในญี่ปุ่นนั้นจำกัดอยู่ที่ 40 ปี แต่สามารถขยายการดำเนินงานออกไปได้อีก 20 ปี

เครื่องปฏิกรณ์หมายเลข 3 และหมายเลข 4 ที่โรงไฟฟ้าทากาฮามะในจังหวัดฟูกูอิ จะมีอายุการใช้งานครบ 40 ปีในปีหน้า

ในที่ประชุม เลขาธิการของทางหน่วยงานรายงานว่า มีการตรวจสอบที่ดำเนินการเป็นพิเศษอย่างถี่ถ้วนเพื่อตรวจสอบว่า เครื่องปฏิกรณ์และอุปกรณ์สำคัญอื่น ๆ เสื่อมสภาพหรือไม่ เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า เครื่องปฏิกรณ์มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานเพียงพอที่จะอนุมัติให้ขยายเวลาดำเนินงานออกไปได้

คณะกรรมาธิการของหน่วยงานไม่ได้คัดค้านรายงานดังกล่าว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ขยายเวลาได้

จากความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ ทำให้มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 8 เครื่องในญี่ปุ่นที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานเกินกำหนด 40 ปี