แถลงการณ์ร่วมจากการประชุมสุดยอดญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้

ผู้นำของญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้ได้รับรองแถลงการณ์ร่วม ที่รวมคำมั่นสัญญาว่าจะสานต่อความพยายามเชิงบวกเพื่อหาทางออกทางการเมืองในประเด็นคาบสมุทรเกาหลี

การประชุมสุดยอดไตรภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีคิชิดะ ฟูมิโอะของญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียงของจีน และประธานาธิบดียุน ซ็อน-ย็อลของเกาหลีใต้ จัดขึ้นที่กรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้ ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม

แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า ผู้นำทั้งสามยืนยันอีกครั้งถึงการยึดมั่นในวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ และในระเบียบระหว่างประเทศที่อยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า ผู้นำทั้งสามยืนยันอีกครั้งถึงความจำเป็นที่จะจัดการประชุมสุดยอดไตรภาคีและการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศไตรภาคีเป็นประจำโดยไม่มีการเว้นช่วง

ผู้นำทั้งสามให้คำมั่นที่จะระบุและดำเนินโครงการความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งมีประเด็นหลัก 6 ประเด็น ได้แก่ การแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคล, การพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า, สาธารณสุขและสังคมผู้สูงอายุ, ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และการบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัย

แถลงการณ์ระบุว่าผู้นำทั้งสามจะกำหนดให้ปี 2568 ถึง 2569 เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างทั้งสามประเทศ โดยมุ่งที่จะเพิ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลในสามประเทศเป็น 40 ล้านคนภายในปี 2573 ผ่านการท่องเที่ยวและวิธีการอื่น ๆ

พวกเขายังตกลงที่จะหารือกันต่อไป เพื่อเร่งการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีไตรภาคี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเขตการค้าเสรีที่อิสระ, ยุติธรรม, ครบวงจร, มีคุณภาพสูง และเป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยมีคุณค่าของตัวข้อตกลงเองด้วย

ผู้นำทั้งสามยังยืนยันอีกว่าการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองบนคาบสมุทรเกาหลีและเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือนั้น เป็นประโยชน์ร่วมและความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งสามประเทศ

แถลงการณ์ระบุด้วยว่า ผู้นำทั้งสามได้ย้ำจุดยืนด้านสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค การปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี และประเด็นการลักพาตัว ตามลำดับ