เกาหลีเหนือมีแผนจะปล่อย "ดาวเทียม"

สำนักงานรักษาความปลอดภัยทางทะเลของญี่ปุ่นระบุว่า ได้รับแจ้งจากเกาหลีเหนือถึงแผนการที่จะปล่อยสิ่งที่เรียกว่าดาวเทียมในช่วงระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคมถึง 3 มิถุนายน

วัตถุดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะตกลงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในสามพื้นที่นี้ ได้แก่ สถานที่สองแห่งในทะเลเหลือง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาหลีเหนือ และอีกหนึ่งแห่งในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ ทั้งหมดนี้อยู่นอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่กำลังเรียกร้องให้เรือที่เดินเรืออยู่ในน่านน้ำดังกล่าวระมัดระวังวัตถุใด ๆ ก็ตามที่ตกลงมา

คณะทำงานเฉพาะกิจของรัฐบาลญี่ปุ่นประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำลังรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

นายกรัฐมนตรีคิชิดะ ฟูมิโอะได้สั่งให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเหมาะสม ผ่านการรวบรวมและวิเคราะห์ข่าวกรองอย่างละเอียด

เขากล่าวว่าญี่ปุ่นจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับสหรัฐและเกาหลีใต้ และขอเรียกร้องอย่างหนักแน่นให้เกาหลีเหนือยับยั้งชั่งใจ

นายคิชิดะได้สั่งให้หน่วยงานของรัฐใช้มาตรการที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ทุกรูปแบบ