กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นจะเข้าร่วมการฝึกซ้อมทางทหารของสหรัฐในเดือนมิถุนายน

กระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นระบุว่า กองกำลังป้องกันตนเองจะเข้าร่วมการฝึกซ้อมภาคสนามขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกกับกองทัพสหรัฐในเดือนหน้า

ทางกระทรวงได้ประกาศเรื่องนี้ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคมว่า กองกำลังป้องกันตนเองจะเข้าร่วมการฝึก Valiant Shield ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยจะฝึกซ้อมเป็นเวลา 2 สัปดาห์ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ฮาวาย กวม ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น สถานที่ของกองกำลังป้องกันตนเองในญี่ปุ่น ยกเว้นในโอกินาวาและชิโกกุ จะเป็นเจ้าภาพการฝึกซ้อมบางส่วน

ทางกระทรวงระบุว่า เครื่องบินขับไล่ของสหรัฐจะฝึกซ้อมที่ฐานทัพอากาศ ฮาจิโนเฮะของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลในจังหวัดอาโอโมริ และฐานทัพอากาศมัตสึชิมะของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศในจังหวัดมิยางิ

กองทัพสหรัฐและกองกำลังป้องกันตนเองจะร่วมกันบูรณะรันเวย์บนเกาะอิโอโตในมหาสมุทรแปซิฟิก

Valiant Shield จะดำเนินการภายใต้กรอบการทำงานข้ามชาติเป็นครั้งแรกในปีนี้ ดูเหมือนว่ากองทัพสหรัฐมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการป้องปรามโดยการปรับปรุงความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วญี่ปุ่น และเน้นย้ำความร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วน

นายคิฮาระ มิโนรุ รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศกล่าวว่า การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องปรามของพันธมิตรญี่ปุ่น-สหรัฐ และการขยายความร่วมมือกับประเทศที่มีแนวคิดเหมือนกันจะมีความหมาย ในขณะที่สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยรอบ ๆ ญี่ปุ่นเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ