สภายุโรปผ่านกฎหมาย AI ฉบับสำคัญ

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม สภายุโรปได้ผ่านความเห็นชอบกฎหมายสำคัญฉบับแรกของโลกในการควบคุมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอาจนำไปสู่การสร้างมาตรฐานระดับโลก

รัฐมนตรีจาก 27 ชาติสมาชิกสหภาพยุโรปร่วมประชุมที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียม และได้ผ่านความเห็นชอบขั้นสุดท้ายสำหรับสิ่งที่เรียกกันว่า "กฎหมายปัญญาประดิษฐ์"

กฎระเบียบใหม่จะได้รับการจำแนกตามความเสี่ยง โดยจะห้ามการประเมินหรือจำแนกบุคคลจากสิ่งที่บุคคลนั้นทำ หรือห้ามตัดสินว่ามีความเป็นไปได้เพียงใดที่บุคคลนั้นจะก่ออาชญากรรม นอกจากนี้ยังจะจำกัดการใช้ระบบระบุยืนยันตัวตนตามลักษณะทางกายภาพในพื้นที่สาธารณะด้วย

กฎหมายใหม่ยังมุ่งทำให้เกิดความโปร่งใสและความรับผิดชอบ โดยภาพ วิดีโอ และเสียงที่ AI สร้างขึ้นซึ่งมีความคล้ายคลึงกับภาพ วิดีโอ และเสียงของบุคคลที่มีตัวตนจริง จะต้องถูกระบุว่ามาจากการประดิษฐ์

บริษัทที่ฝ่าฝืนกฎหมายนี้อาจถูกปรับสูงสุด 38 ล้านดอลลาร์หรือราว 1,300 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 ของรายได้ต่อปี ขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขใดสูงกว่า กฎนี้จะมีผลบังคับใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไป เริ่มตั้งแต่ปี 2569