มีพยากรณ์ว่าฤดูร้อนปีนี้จะร้อนกว่าปกติทั่วญี่ปุ่น

เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นกล่าวว่าอากาศจะร้อนกว่าปกติทั่วญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม สำนักงานอุตุนิยมวิทยาประกาศการพยากรณ์อากาศช่วง 3 เดือน

ทางสำนักงานคาดว่าฤดูร้อนจะมีอากาศร้อน เนื่องจากอากาศอุ่นชื้นที่เคลื่อนเข้ามาในญี่ปุ่นจากขอบความกดอากาศสูงในมหาสมุทรแปซิฟิก พร้อมเสริมว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่สิ้นสุดลงจะทำให้ความกดอากาศสูงรุนแรงขึ้น

นักพยากรณ์อากาศกล่าวว่าในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม อุณหภูมิจะอยู่ระดับปกติหรือสูงในภาคเหนือของญี่ปุ่น พวกเขาคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงในพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่น ตลอดจนภูมิภาคโอกินาวาและอามามิ โดยในเดือนสิงหาคม อุณหภูมิจะสูงทั่วประเทศ

เจ้าหน้าที่เตือนถึงอุณหภูมิที่สูงมากในเดือนสิงหาคม หากเกิดปรากฏการณ์ลานีญา ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ลานีญาหมายถึงอุณหภูมิที่ผิวน้ำทะเลต่ำกว่าปกติในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณแถบเส้นศูนย์สูตรนอกชายฝั่งประเทศเปรู

ทานากะ โชตาโร เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นกล่าวว่า มีโอกาสร้อยละ 50 ที่ลานีญาจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนนี้ และระดับความร้อนจะขึ้นอยู่กับสภาวะต่าง ๆ ในพื้นที่เขตร้อน