ญี่ปุ่นใช้เทคโนโลยี AI และโดรนเพื่อกำจัดทุ่นระเบิดในโครงการ ODA

กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นวางแผนที่จะเริ่มใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และโดรน เพื่อช่วยกำจัดทุ่นระเบิดในประเทศกำลังพัฒนา โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ หรือ ODA

คณะที่ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการต่างประเทศได้รวบรวมข้อเสนอและนำเสนอต่อนางคามิกาวะ โยโกะ รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม

ข้อเสนอดังกล่าวระบุว่าควรใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงของญี่ปุ่นสำหรับโครงการ ODA เพื่อแก้ไขปัญหาในประเทศกำลังพัฒนา และว่าความเชี่ยวชาญดังกล่าวควรนำไปใช้ในด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ และการสร้างสันติภาพ

นางคามิกาวะกล่าวว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะนำมาใช้ในมาตรการจัดการกับทุ่นระเบิดก่อน

ญี่ปุ่นมีองค์ความรู้หลังจากมีส่วนร่วมในโครงการกำจัดทุ่นระเบิดในประเทศต่าง ๆ เช่น กัมพูชา เมื่อไม่นานมานี้ ธุรกิจของญี่ปุ่นได้ศึกษาวิจัยขั้นตอนการกำจัดทุ่นระเบิดโดยใช้เทคโนโลยี AI และโดรน เจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีความคาดหวังสูงจากยูเครนและประเทศอื่น ๆ และว่ามีแผนที่จะสร้างระบบเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากต่างประเทศมาปรับใช้กับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในญี่ปุ่นต่อไป

งบประมาณ ODA ของญี่ปุ่นสำหรับปีงบประมาณนี้ลดลงจากตัวเลขสูงสุดเหลือประมาณ 565,000 ล้านเยน กระทรวงการต่างประเทศวางแผนที่จะพิจารณาวิธีการใช้ ODA อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป